Disse selskapene bygger Tromsøbadet

En lang rekke selskaper er involvert i Tromsøbadet.

Bilde Tromsøbadet

Å bygge et svømme- og badeanlegg på størrelse med Tromsøbadet er en krevende prosess. En lang rekke ulike fagområder må være representert med topp kompetente medarbeidere.

Dette er en oversikt over bedriftene som er tyngst inne i byggingen. Flere titalls underentreprenører kommer i tillegg.

Rådgivere
COWI – Byggeledelse Elektro, byggherrerådgiver på elekstrisitet og ITB (integrerte tekniske bygningsinstallasjoner)
Asplan Viak - Prosjekterende
WSP – Prosjektledelse (tidligfase og byggefase)
Rambøll – byggeledelse utomhus og innredning bygg
 
Entreprenører
JM Hansen – elektriske installasjoner
Peab Bjørn Bygg – hovedbedrift, bygg og innredning
Processing – Inst. av badetekniske løsninger og prosessystemer
Åge Nilsen – Inst. av rørsystemer
GK – Installasjon av ventilasjonssystemer

I tillegg er Multiconsult representert med byggeleder bygg (grunnarbeider, stål og betong)og OPAK – har byggeledelse på rør, ventilasjon og prosessteknik.