Disse styrer Tromsøbadet

Det er flere kjente fjes i det nye styret til Tromsøbadet. Nå er de i gang med jobben.

Tromsøbadet Styre2
Tromsøbadets styre: Fra venstre: Sylvi Ofstad, Håkon Egeberg Johansen, Marianne Abeler, Stein Vidar Loftås og Andreas Willumsen. Foto: Eirik Linaker Berglund

Tromsøbadet blir organisert som et kommunalt foretak. Det bestemte kommunestyret 25. oktober.

Følgende fem ble da oppnevnt til å utgjøre styret de to neste årene:

Andreas Willumsen (styreleder)

Marianne Abeler (nestleder)

Stein Vidar Loftås

Sylvi Ofstad

Håkon Egeberg Johansen

Det skal også en ansatterepresentant inn i styret. Når denne er på plass, velges et syvende styremedlem.

Første Tromsøbadet-møte

Fredag 10. november hadde styret sitt første møte. Det ble startet på brakkeriggen på Templarheimen med en kort gjennomgang av prosjektet ved prosjektleder Gaute Pedersen i WSP.

Deretter ble styret tatt med på en befaring på byggeplassen, for å se hvor langt byggingen faktisk har kommet, før selve styremøtet fortsatte i sentrum.

- Dette blir veldig bra! utbrøt flere av styremedlemmene.

Forbereder oppstarten av badeanlegget

Frem til åpning våren 2019 er det mye som skal på plass på plass.

Styret får starthjelp. I skrivende stund er det ute en anbudskonkurranse på et konsulentoppdrag som sammen med styret skal forberede oppstart av driftselskapet. Den som får oppdraget skal utarbeide et driftsbudsjett, planlegge drift og vedlikehold av bygg, tekniske anlegg og uterom. Jobben omhandler også å innhente erfaringer fra andre svømme- og badeanlegg. Det er foreløpig satt av 0,5 millioner til denne jobben, som vil være et engasjement på drøyt seks måneder.

Daglig leder i Tromsøbadet KF

Det er ventet en utlysning av stilling som daglig leder for Tromsøbadet i løpet av ikke alt for lang tid. Det blir en spennende jobb! Kanskje er du den vi leter etter?