Tromsøbadet er med i Opplevelseskortet!

Tromsøbadet og Kultur- og idrettsavdelingen i Tromsø Kommune har signert avtalen om deltagelse i Opplevelseskortet 2019 og 2020. 

Benoni

Opplevelseskortet gir barn som vokser opp i lavinntektsfamilier adgang til en rekke aktiviteter og opplevelser i Tromsø.

Mange barn og familier gleder seg allerede til å svømme, leke og ha det gøy i bassengene når badet åpner. Gjennom deltakelsen i Opplevelseskortet vil Tromsøbadet bli tilgjengelig for mange som ellers ikke ville hatt mulighet til å besøke badet.

«Tromsøbadet vil være et spesielt godt og inkluderende tilbud for denne gruppen», mener kommunens kultur- og idrettssjef Lisa Hoen.

Tromsøbadet skal være et folkebad med aktiviteter og tilbud for hele befolkningen, og vi gleder oss derfor over å være med på dette tiltaket.