Courses, training & rental

Livredningskurs og - prøve

Basiskurs i livredning

Pris: 850,- per deltaker

Kurset er på 6 timer fordelt på: 3 timer hjerte-lungeredning og 3 timer livredning i vann.

Ved å bestå dette kurset får en kompetanse innen livredning. Da kan en ha ansvaret for grupper i vann. For å få kompetansebeviset må en hoppe ut i bassenget og svømme 200 meter, derav 100 meter rygg. En skal også gjennom en livredningsprøve.

Kurset er lagt opp med trening på dykking og livredningsteknikker.
Kurset krever en brukbar svømmeferdighet.
For å kunne ta på seg ansvar i bassenget må en ha fylt 18 år.

Kurs/sertifisering gjennomføres av Tommy Guttormsen, leder for Badedrift ved Tromsøbadet.
Tommy er tidligere konkurransesvømmer, svømmeinstruktør og -trener og sertifisert instruktør i livredning gjennom Norges Livredningsselskap.

Årlig prøve i livredning

Pris: 400,- per deltaker

Årlig prøve/oppdatering (2-3 timer). Kan tas hvis en har gjennomført livredningskurset tidligere. Er det 4 år eller mer siden gjennomført livredningskurs, bør en gjennomføre livredningskurset da det er nye momenter som har kommet til. På årlig prøve/oppdatering kjører vi test i hjerte-lungeredning og kompetanseprøver i vann.

Bestill livredningskurs- eller prøve

Livredningsprøve

Livredningsprøven består av å hoppe uti bassenget på dypt vann, svømme 100 m på magen, svømme 100 m på rygg, dykke ned og hente tre gjenstander, dykke ned og hente dukke, ilandføre dukke/person minimum 20 m, utføre HLR på dukker, gjøre rede for alarmplanen, bruke forlenget arm. Hos oss kan du ta livredningsprøven på 2 m og 5 m dybde. Merk at prøven minst må tas på den dybden som er i bassenget du skal operere i.

Deltakere må ha fylt 18 år. Prøven gjøres uten svømmebriller. Deltaker må kunne dykke, svømme 200 m og ilandføre.