Generelle kjøps- og bestillingsvilkår

Generelle kjøps- og bestillingsvilkår

BETINGELSER VED KJØP - TROMSØBADET KF

1. Bestilling
Din bestilling er bekreftet når du har gjennomført betaling, eller mottatt ordrebekreftelse.

Vi anbefaler alle kunder å opprette egen profil på vår applikasjon, her kan du se en oversikt over alle dine kjøp på nett. Hvis du ikke har mottatt e-post med bestillingsbekreftelsen ber vi deg om å sjekke innboks for søppelpost. Hvis du heller ikke her finner bestillingsbekreftelsen eller varsel om svar i spamfilteret, ber vi deg om å ta kontakt med vår kundeservice.

2. Generelle betingelser
Din bestilling gjelder tilgang til deltakelse på kurs, arrangement, ordniær inngang m.fl. Tromsøbadet tilbyr ulike tilganger, konsepter, kurs og arrangementer, og våre konsepter og tilleggstjenester med tilhørende beskrivelser og priser, kommer frem på vår nettside.

3. Pris
De avtalte priser er bindende for begge parter. Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Ved kjøp av klippekort tilkommer kostander for adgangsbånd.

Ved utsendelse av faktura, påløper det fakturagebyr. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Gyldighet
Klippekort, gavekort og verdikort har gyldighet på 1 år fra kjøpsdato. Dersom du har kjøpt tilgang til et bestemt arrangement eller inngang på en bestemt dato, gjelder aktuell dato som gyldighet.

Dersom du ikke har fått benyttet deg av tjenesten(e) før utløpsfristen, av personlige årsaker, kan du søke om å få dette dekket av egen forsikring.

5. Tilgang til anlegget
Gyldig kjøpsbekreftelse gir gyldig inngang i anlegget. Ta med deg bestillingsbekreftelsen, og vis denne fram i kassen eller på en av våre automater. Adgangs armbånd utleveres så snart du har en gyldig betaling, og gjøres ved fysisk frammøte.

6. Angrefrist
Som hovedregel er alle kjøp bindende. Dersom du har kjøpt tjenester av Tromsøbadet ved fjernsalg, herunder telefonsalg eller netthandel eller utenfor fast forretningslokale, og likevel ikke ønsker denne, har du angrerett i 14 dager etter at Tromsøbadet har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.

7. Er du forhindret i å delta?
Som hovedregel er ikke Tromsøbadet ansvarlig for å dekke billetter som våre kunder ikke har anledning til å benytte, uavhengig av årsak. Kjøp av enkeltvis tilgang slik som kurs, ordinær inngang og arrangementer er som hovedregel ikke personlig, og kan overdras til andre.

Ved sykdom, kan egen reiseforsikring dekke – mot legeattest. Konferer forsikringsselskapet deres. Det samme gjelder dersom du må avbryte et kurs, arrangement eller lignende. Tromsøbadet er ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av arrangementskostnaden.

8. Vilkår som gjelder spesifikt for gruppebestillinger
Kostnadsfri kansellering og endring kan foretas som følger for større gruppebestillinger:

• Grupper under 99 pax = 48 timer før ankomst
• Over 100 pax = 1 uke før ankomst
• Bestillinger som inkluderer forhåndsbestilt matservering kan senest avbestilles og endres
48 timer før ankomst, uavhengig av gruppens størrelse.
Endring etter ovennevnte frister belastes med 50% av avtalt totalpris.
Bestiller vil bli belastet for 100% av den avtalte pris i de tilfeller hvor avbestilling ikke er foretatt og deltageren ikke møter frem på den dagen gruppebestillingen er bestilt fra (no-show).

9. Vilkår som gjelder spesifikt for kurs
Deltakelse på kurs kan tegnes av myndige personer over 18 år. Personer som ikke er myndige kan tegne seg på kurs hos Tromsøbadet, under forutsetning av at en foresatt inngår avtalen. Den foresatte vil være juridisk ansvarlig, herunder bli holdt ansvarlig for alle betalinger tilknyttet kursavgiften. Som kursdeltaker kan du benytte anlegget før og etter kurs, men kun innenfor våre ordinære åpningstider.

Ubrukte timer på kurs kan benyttes som ordinær inngang på anlegget innenfor våre ordinære åpningstider. Dersom du er forhindret til å delta på en eller flere kursdager, kan vi dessverre ikke ta dette igjen på andre kurs som går parallelt, eller på et senere tidspunkt.

10. Vilkår som gjelder spesifikt for medlemskap
Dersom du tegner medlemskap, er disse underlagt egne vilkår.

Se vilkår medlemskap.

11. Tromsøbadet ’s rettigheter
Tromsøbadet og tilhørende svømme- og stupeanlegg skal til enhver tid opprettholde høy

kvalitet, slik at du som kunde kan gjeste oss under de beste forhold. For å kunne
utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Tromsøbadet seg retten til å stenge hele eller deler av anlegget når dette er nødvendig. Tilbudet vil så langt det lar seg gjøre opprettholdes delvis i form av å holde åpent de bassenger som er mulig. Tromsøbadet og tilhørende svømme- og stupeanlegg har årlige stevner, under disse stevnene forbeholder Tromsøbadet seg retten til å holde delvis eller helt stengt. Varsel om stenging vil være slått opp på nett, sosiale medier, synlig anlegg og på epost/sms om nødvendig.

Tromsøbadet forholder seg retten til å avlyse oppstart av kurs og arrangementer dersom det ikke er nok påmeldte. Eventuelt forhåndsbetalt billett vil bli refundert. Ved eventuelt avlyste kurs og arrangementer vil de påmeldte få prioritet ved neste anledning og mulighet til kostnadsfri overflytting, eventuelt 100% refusjon om ønskelig.

12. Sikkerhet
All ferdsel og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar. Tromsøbadet fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer og gjenstander som følge av opphold i anlegget. Herunder gjelder tap og skader på personlige gjenstander. Alle besøkende har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og følge våre til enhver tid gjeldende Trivselsregler. I tilfeller der kursdeltaker tar med barn i anlegget bærer vedkommende selv ansvar for barnas sikkerhet. Besøkende forplikter seg til å gjøre seg kjent med Tromsøbadets trivselsregler som du finner på våre hjemmesider.