Samarbeid i forbindelse med arrangementer

Hvert år inngår Tromsø samarbeid med aktører i forbindelse med ulike arrangementer i Tromsø.

For oss er det viktig å støtte arenaer som skaper aktiviteter - og som styrker lokal tilhørighet og identitet.

Vi oppfordrer idrettslag, organisasjoner, foreninger, stiftelser, mfl. som skal avholde arrangementer til å ta kontakt.

I forbindelse med arrangementer kan Tromsøbadet blant annet tilby rabatterte billetter og tilerettegging. Ta kontakt for mer informasjon.

Henvendelser om samarbeid kan sendes til info@tromsobadet.no.

Tromsøbadet skal bidra til:

* Bedre folkehelse

* At Tromsø blir en bedre by å bo i

* At Tromsø blir en bedre by å besøke