Trivselsregler Puls

TRIVSELSREGLER PULS

Gjennom vår visjon REIN TRENINGSGLEDE FOR ALLE ønsker vi å gi deg en trygg, rein og trivelig treningsopplevelse. For å oppnå dette har vi utarbeidet et felles sett med trivselsregler.
Vi håper du får en fin oppleselse, velkommen skal du være!

Under trening

 • Rene innesko er påbudt. Uteskoene dine kan du sette igjen i garderoben
 • Kle deg funksjonelt, og bruk rent og egnet treningstøy. Bare føtter, bar overkropp og lignende er ikke tillatt.
 • Av hygieniske årsaker anbefaler vi at du alltid bruker håndkle når du trener på matter, styrke og kondisjonsapparater.
 • Tørk av apparatene etter bruk. Papir og rengjøringsmiddel finner du plassert flere steder i lokalet.
 • Rydd opp etter deg. Sett på plass utstyr når du er ferdig.
 • La andre slippe til når du har pause. Ikke HVIL i apparatene.
 • Treningssenteret er i utgangspunktet ubemannet.
  Ansatte i resepsjonen på Tromsøbadet vil kunne besvare praktiske spørsmål knyttet til Puls.
 • Medbrakt mat er ikke tillatt

Før og etter trening

 • Personlig hygiene som barbering, negleklipping o.l. er ikke tillatt.
 • Utesko kan plasseres på anvist plass, eller i garderobeskap.
 • Vi anbefaler alle å låse private eiendeler i garderobeskapene.
 • Garderobeskapene låses med egen hengelås.
 • Det ikke tillatt å reservere garderobeskap. Alle skap vil bli låst opp ved slutten av dagen.

Ansvar

 • Besøk til PULS skjer på eget ansvar. Puls påtar seg ikke ansvar for person- og materiell skader som måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse under eller under utøvelse av aktivitet på treningssenteret. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for alle besøkende, uavhengig av hensikten til besøket.
 • Vis hensyn til andre som trener, utstyr og innredninger.
 • Alle som oppholder seg på treningssenteret må rette seg etter Puls sine anvisninger
 • Puls er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av personlige eiendeler som besøkende bringer til anlegget. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.
 • Gjenstander (som for eksempel glass, nåler, vatt, tyggegummi og snus) som kan medføre skade på personer og anlegg må ikke tas med inn i anlegget.
 • Fotografering av andre er ikke tillatt med mindre de har gitt sitt aktive samtykke.
 • Barn under 15 år har ikke adgang til treningsområdet.
 • Brudd på trivselsreglene kan medføre at en blir bortvist fra Puls uten noen rett til refusjon av utgifter.
 • Gjenglømte eiendeler oppbevares i 2 uker før det sendes videre til gjenvinning.

Eiendeler av antatt høy verdi overleveres til Politiet. Puls kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt tap av slike eiendeler, ei heller i nevnte periode

 • Røyking er ikke tillatt inne på anlegget, heller ikke utenfor hovedinngangen.
 • Alkohol og andre rusmidler er forbudt. Berusede personer blir bortvist umiddelbart.
 • Puls har en nulltoleranse for bruk, oppbevaring og distribusjon av dopingpreparater. Dette gjelder både medlemmer, ansatte og andre som utfører arbeid for Puls.
  Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av dopingmidler på Puls kan bli politianmeldt.
 • Alle som trener eller oppholder seg på treningssenteret må kunne framvise gyldig medlemskap eller billett ved kontroll.
 • Manglende betaling eller gyldig medlemskap er å anse som tyveri, og vil bli politianmeldt.