Fakta om Tromsøbadet

Tromsøbadets samfunnsmål er å etablere et fremtidsrettet svømmeanlegg for byens befolkning med ringvirkninger til hele landsdelen.

Etableringen skal bidra til en bedre allmenn folkehelse og fremme Tromsø som en idrettsby. Samtidig vil Tromsøbadet være en møteplass for byens befolkning og tilreisende og fremme Tromsø som et attraktivt bosted.

Tromsøbadet skal være et badeanlegg hvor svømmeopplæring og konkurranser kan foregå så vel som lek, velvære og mosjon. Et helstøpt anlegg på 13.000 kvadratmeter med smarte løsninger som gir lavt energiforbruk og god driftsøkonomi. Et anlegg Tromsø vil være stolt av i mange år.

Lokalisering

Tromsøbadet bygges midt på Tromsøya, like syd for Tromsøhallen med lysløypa og en splitter ny turnhall rett ved siden av. Tromsøbadet blir en del av en større planlagt trinnvis utbygging med tanke om å danne et felles idrettsanlegg, hvor funksjonene er definert gjennom et tidligere utarbeidet «plug-in»-konsept.

Fremdrift

August 2016: Grunnarbeidene startet

Juni 2017: Nå er det betongarbeid i verværeavdelingen, klatrehallen og gulv som er hovedaktiviteten på byggeplassen. Innvendige arbeider er i gang, det vil si for eksempel muring av vegger. Oppstart av arbeidet utvendig er under planlegging.

September 2017: Badet begynner å ta form! For tiden foregår det innvendige arbeider i kjeller. Garderober i helsebadet er påbegynt. Snart er kjelleretasjen tett og promenadedekker og betongarbeidet i hovedbassenget er nesten ferdig.

November 2017: Kjelleretasjen er kommet lengst. Her er det nå tett bygg i enkelte soner for installasjon av rør, kabelbroer, skjult el-anlegg og ventilasjonskanaler. Det pågår også maling, muring og avretting av gulv. Vannrensesystemet, som består av sandfiltre, er hentet inn. I førsteetasjen monteres den nærmeste tiden blant annet ståldragere over hovedbassenget. Samtidig pågår isolering av yttervegg, støp av søyler og vegger - og fuging av dekker.

Februar 2018: 

Innvendig foregår det mye på en gang: Taktekking, tetthetstesting av helse- og velværebasseng, fasadearbeider, flislegging og maling i enkelte soner, tekniske installasjoner, rør, elektrisk anlegg og ventilasjon. Utvendig jobbes det nå med grøfter til fjernvarme, høyspent, vann og avløp, kummer (27.02.18).

Mars 2018:

Sommeren 2019: prøvedrift/overtakelse

Etter fellesferien 2019: Åpning

Adressse

Postadresse:

TROMSØBADET KF

Postboks 273

9254 Tromsø

Organisasjonsnummer:

819 869 162

Flere fakta

Her finner du den såkalte investeringsbeslutningen for Tromsøbadet. Denne inneholder mye informasjon om bakgrunnen for byggingen. Obs! Noe er endret siden 2015, da dokumentet ble laget. Blant annet er surfebølge ikke lenger inkludert, og i tillegg er pengesummer utdaterte.

På denne siden har vi samlet en rekke vanlige spørsmål og svar om Tromsøbadet.