Åpningstider

Åpningstidene på Tromsøbadet finner du her:

Åpningstider

Mindre endringer kan forekomme. Siste innslipp er 1 time før stengetid.