Kurs & trening

Minikurs Baby- og Småbarnsvømming

Pris: 1050,- per baby - Oppstart: 15. juni 2021

Tirsdager 11.30-12.00 Baby nybegynner (3-9 mnd.)
Tirsdager 12.00-12.30 Baby nybegynner (3-9 mnd.)
Tirsdager 12.30-13.00 Baby videregående (opp til 18 mnd.)
Tirsdager 13.00-13.30 Småbarn (9 mnd. +)

Påmelding

Baby Nybegynner: Kurs for babyer i alderen 3-9 mnd. som ikke har vært på babysvømming tidligere. På dette kurset har vi fokus på vanntilvenning og at barn og voksne får positive erfaringer med vann. Kurset varer 30 minutter og går over 4 uker.
Alderen gjelder fra kursstartdato 15. juni.

Baby Videregående: Kurs for babyer som tidligere har deltatt på babysvømming. På dette kurset har vi fokus på å videreføre vanntilvenning. Kurset varer 30 minutter og går over 4 uker.
På minikurs skilles det ikke mellom videregående 1 og 2, som det gjøres på 8-ukers kursene Tromsøbadet har. Om babyen har deltatt på videregående 1 tidligere kan dere fint delta på dette kurset, det gjøres individuelle tilpasninger.
Det er ønskelig at barnet ikke er eldre enn 18 mnd. ved kursstart, da vil småbarnssvømming passe bedre for barnet.

Småbarnssvømming: Dette kurset er for de større babyene, 9 mnd. + som enten har vært på kurs tidligere eller som passer inn i aldersintervallene på kurset. Kurset fokuserer på å fremme selvstendighet og å la barna utfordre seg selv gjennom lek i vannet.
Alder helt opp til skolestartalder.
Kurset varer 30 minutter og går over 4 uker.