Priser

Billettpriser på Tromsøbadet:

Priser4

Tilgang til badeanlegget:

Grupperabatt:

Generelle Betingelser: 

Priser Medlemskap

Klippekort

Medlemskap

Juletilbud

Juletilbud:, selges fra 7. desember