Priser

Billettpriser på Tromsøbadet:

Priser Drop In Oppdatert

Tilgang til badeanlegget:

Grupperabatt:

Generelle Betingelser: 

Medlemskap Oppdatert

Klippekort

Medlemskap