Aktuelt

Bade- og svømmeåret 2020

2020 ble et spesielt år. Det skulle være Tromsøbadet s første hele driftsår. Et år vi hadde store forhåpninger til. Normalt har Tromsøbadet åpent 362 dager i året, men i 2020 ble det bare 268 badedager.

Publisert: torsdag 7. januar 2021

Året startet bra. I januar og februar var det totalt 52 894 besøk, i snitt 896 daglige besøk. Det var skolesvømming, idrett, mørketidsvelvære, mosjonister, trening, kurs og barnefamilier i skjønn forening. Dette fikk en brå slutt den 12. mars da Tromsøbadet, som mange andre, måtte stenge ned.

Det ble 3 måneder hvor alle ansatte ble permittert, og 3 måneder uten badeglede. Tiden ble brukt til å gjøre noe vedlikehold og forbedringer på anlegget, mens vi ventet på at gjestene skulle komme tilbake.
Dessverre ble det også oppdaget en lekkasje i idrettsbassenget, som medførte at bassenget måtte tappes ned.

Etter gjenåpningen 15. juni kunne vi endelig ønske velkommen igjen. Til tross for, eller kanskje nettopp på grunn av koronaen, ble sommeren over all forventning.
Mange ønsket å besøke oss, og vi måtte lære å balansere etterspørsel med avstand og begrensninger i anlegget.


Selv om idrettsbassenget ble fylt opp og klar igjen fra 1. august, har vi måtte lære og drifte med redusert kapasitet for å ivareta godt smittevern.
Etter åpningen har vi i snitt hatt 688 daglige besøk, 22% færre sammenlignet med årets første mnd.

197 996 badegjester besøkte Tromsøbadet gjennom hele 2020.

- Det har vært et spesielt år, men jeg syns vi har landet det bra. Før pandemien lå vi veldig godt an i forhold til budsjett, men i vår måtte vi sende et sterkt revidert budsjett til behandling i kommunestyret. Regnskapstall for hele 2020 er ikke helt klar enda, men vi ser at vi klarer et betydelig bedre resultat enn hva vi så for oss i mai, sier styreleder Andreas Willumsen.
Tromsøbadet KF budsjetterte da med et negativt resultat på 4.5 millioner kroner.

Gjennom høsten har vi som driftsorganisasjon blitt både tryggere og bedre til å drifte under krevende tider. Vi har lært å holde god avstand, vaske og sprite hyppig, og ansatte holder seg hjemme ved de minste symptomer. Vi har satt inn ekstra ressurser på renhold, utarbeidet egne koronavettregler, etablert plassreservasjon på dager med mest trykk og registrering av besøk via QR kode.

Til tross for at anlegget har hatt 145 102 besøkende siden gjenåpningen 15. juni, så kjenner vi ikke til at det har vært smittetilfeller blant våre besøkende.
En av våre ansatte ble påvist positiv korona i oktober, men effektiv smittesporing bidro ikke til videre smittespredning blant gjester eller ansatte.

Selv om mange aktiviteter ble avlyst i 2020 har vi, i tillegg til ordinær drift, gjennomført skolesvømming, babysvømminger, mørketidsvelvære, opplæringer, livredningsprøver og andre kurs.

Det har vært gjennomført 2 svømmestevner ila 2020. Et regionalt og et nasjonalt. Tromsøbadet er stolt over å kunne bidra med Tromsø Svømmeklubb som arrangør for UM i Svømming.

Vi merker mye positivitet rundt Tromsøbadet. Vi nærmer oss 700 medlemmer.

Totalt har vi hatt 20 000 flere besøkende i 2020 sammenlignet med revidert budsjett.

Daglig leder Siv-Hege H. Schrøen er glad for hver dag anlegget er i drift. Selv om kapasiteten i anlegget er tatt betydelig ned, så føler vi oss heldige som har kunnet holde såpass mye åpent, også etter siste smitterunde i oktober/ november og senest nå på nyåret.


- Sammen med alle ansatte ser jeg fram til 2021, og håper at det vil bli et sammenhengende driftsår hvor anleggets potensiale synliggjøres bedre. Pandemien vil fortsatt påvirke oss med lavere kapasitet og begrensninger også i det nye året, men vi ser fram til å lansere flere spennende konsepter og tilbud i 2021, sier hun.

2020 i tall

  • 197 996 besøkende totalt
  • 70% betalende besøk/ 30% vederlagsfrie besøk (skole, trening og helsegrupper)
  • 669 medlemmer
  • 34 kurs er gjennomført med 343 totalt kursdeltakere
  • 199 personer har bestått livredningsprøven igjennom året
  • 9 avslappende Mørketidsvelværekvelder med 185 gjester totalt