Aktuelt

Håper flere bruker hovedgarderobene fremover: - Veldig mange i helsegarderoben

Ber gjester som ikke har spesielle behov bruke hovedgarderobene.

Publisert: fredag 31. mars 2023

- Den siste tiden har vi mottatt en rekke tilbakemeldinger om at stadig flere velger å benytte seg av helsegarderoben, sier driftssjef Tommy Guttormsen.

På Tromsøbadet er det tre forskjellige typer garderober. Hovedgarderoben, instruktørgarderoben og helsegarderoben.

Tromsøbadet håper at alle gjester som ikke har spesielle behov, fremover benytter seg av hovedgarderobene.

Stor pågang

Helsegarderoben er for de med funksjons- eller bevegelseshemning, eller de som av andre årsaker ikke ønsker å benytte hovedgarderobene. Helsegarderobene er unisex-garderober.

- Dersom pågangen blir for stor i helsegarderoben, vil det kunne gå utover de som faktisk trenger garderoben. F.eks. rullestolbrukere og andre grupper, sier driftssjef Tommy Guttormsen.

- Samtidig opplever vi at det kan bli mer krevende å rengjøre helsegarderoben når veldig mange bruker den. Det vil påvirke helhetsopplevelsen til gjestene våre på Tromsøbadet, da de som skal rengjøre garderoben ikke kommer til, legger han til.

Instruktørgarderoben er igjen forbeholdt instruktører.

- Instruktørgarderoben er ikke dimensjonert for å bli brukt av mange gjester, og skal i utgangspunktet kun bli brukt av instruktører tilknyttet Tromsøbadet.

For de med spesielle behov

- Vi forstår at enkelte av ulike årsaker foretrekker å bruke helsegarderoben, da man f.eks. kan gå inn samlet som familie. Samtidig er det slik at garderoben er laget for de med spesielle behov. Dersom en ikke har slike behov, så skal man bruke hovedgarderobene, sier Guttormsen.

Fremover vil gjester som ønsker å benytte seg av garderobene måtte henvende seg til resepsjonistene. Man vil så få tildelt spesielle armbånd som gir adgang til helsegarderoben. Det er opp til hver enkelt gjest å vurdere om man har behov for å bruke helsegarderoben.

Du kan lese mer om garderobene her.