Aktuelt

Hva menes med rehabilitering og opptrening ?

Det er mange som ringer oss og lurer på de kan falle inn under unntakene for adgang til anlegget dersom de viser fram legeerklæring, eller anvisning fra fysioterapeut.

Unntaket i forskriften krever at opptrening og rehabilitering skjer med arrangør, og åpner dessverre ikke opp for at det kan løses ut en billett for å drive med opptreningen / rehabilitering på egen hånd.

Selv om forskriften sier at bade- og svømmeanlegg kan holde åpent for rehabilitering og opptrening, så presiseres det at det altså at det skal være MED ARRANGØR.

På Tromsøbadet er det flere slike ordninger i dag:

Tromsøbadet leier ut basseng til ulike helsegrupper i kommunen, UNN, ol. Disse leier basseng og tilbyr rehabilitering / behandling for sine grupper. Leietaker tilbyr behandling for sine grupper og er da å anse som arrangør.

Tromsøbadet har per i dag bare en egen time hvor vi tilbyr rehabilitering, og det er aquatrening for gravide.

Dette er et kurs som går over 8 uker, hvor Tromsøbadet leier inn fysioterapeut til å lede en gruppe gravide siste del av svangerskapet.

Vi håper alle at dette er innspurten, og at vi snart er tilbake til normalen.

Dersom dere har ytterligere spørsmål, er det bare å ta kontakt.

Publisert: torsdag 16. desember 2021