Aktuelt

Nye smittevernstiltak

Tromsøbadet holdes stengt for ordinært publikum

Publisert: tirsdag 14. desember 2021

De nasjonale smittevernstiltakene betyr at Tromsøbadet vil være stengt for ordinært publikum fra onsdag 15. desember.

Det betyr at driften på Tromsøbadet de 4 kommende ukene vil være svært redusert, men vi vil fremdeles holde åpent for enkelte grupper :

 • Skolesvømming
 • Idrett for barn og unge
 • Rehabilitering og opptrening

Vi vil holde deg fortløpende oppdatert på våre hjemmesider og gjennom sosiale medier.

Ta vare på deg selv og hverandre.

Hilsen,

alle oss på Tromsøbadet

  Hvordan påvirker stengingen deg?

  Mange lurer på om de må betale for medlemskapet selv om vi holder stengt.
  Svaret er nei. Du vil ikke bli belastet så lenge anlegget er pålagt stengt for ordinære badegjester.
  Tromsøbadet vil automatisk fryse medlemskapet i 4 uker, eller så lenge vi er pålagt stengt.

  Medlemmer med autogiro:
  Vi ber deg om å betale fakturaen som ble sendt ut 10. desember, og som gjelder for januar mnd.
  Det betyr at medlemmer med autogiro vil ha 1 mnd. til gode hos oss (halve desember og halve januar).
  Dette vil vi avregne mot neste måned. Det vil si at neste faktura som blir sendt ut vil gjelde for mars mnd.
  (Forutsatt at stenging ikke blir forlenget, da forskyves neste innbetaling ytterligere).

  Medlemmer som har betalt kontant:
  Dersom du har betalt medlemskapet ditt kontant,
  så vil vi forlenge medlemskapet med 4 uker, eller så lenge vi er pålagt stengt.

  Kurstimene utsettes inntil videre. Kursdeltaker vil bli kontaktet av oss i løpet av de neste dagene.

  Det er mange som ringer oss og lurer på de kan falle inn under unntakene for adgang til anlegget dersom de viser fram legeerklæring, eller anvisning fra fysioterapeut.

  Unntaket i forskriften krever at opptrening og rehabilitering skjer med arrangør, og åpner dessverre ikke opp for at det kan løses ut en billett for å drive med opptreningen / rehabilitering på egen hånd.

  Selv om forskriften sier at bade- og svømmeanlegg kan holde åpent for rehabilitering og opptrening, så presiseres det at det altså at det skal være MED ARRANGØR.

  På Tromsøbadet er det flere slike ordninger i dag:

  Tromsøbadet leier ut basseng til ulike helsegrupper i kommunen, UNN, ol. Disse leier basseng og tilbyr rehabilitering / behandling for sine grupper. Leietaker tilbyr behandling for sine grupper og er da å anse som arrangør.

  Tromsøbadet har per i dag bare en egen time hvor vi tilbyr rehabilitering, og det er aquatrening for gravide.

  Dette er et kurs som går over 8 uker, hvor Tromsøbadet leier inn fysioterapeut til å lede en gruppe gravide siste del av svangerskapet.

  Vi håper alle at dette er innspurten, og at vi snart er tilbake til normalen.

  Dersom dere har ytterligere spørsmål, er det bare å ta kontakt.

  Badebursdager, gruppebestillinger og andre arrangement vil bli avlyst inntil videre.

  Leietakere vil bli kontaktet direkte.

  Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål:
  e-post: info@tromsobadet.no
  messenger: tromsobadet
  tlf: 776 55 000