Aktuelt

Nye priser i 2024: Årlig prisjustering på Tromsøbadet

Publisert: fredag 10. november 2023

Fra 2024 vil Tromsøbadet gjennomføre en prisjustering på 4,5 prosent, som trer i kraft fra 1. januar.

I likhet med mange andre aktører har også prisene ved Tromsøbadet økt. Tromsøbadet gjennomfører årlige prisjusteringer for å holde tritt med kostnadsøkninger og opprettholde kvaliteten på tilbudte opplevelser og tjenester.

Prisjustering bidrar også til at Tromsøbadet kan oppfylle sine forpliktelser om å levere kvalitetsopplevelser og tjenester til alle besøkende. Samtidig skal Tromsøbadet drifte på en så bærekraftig måte som mulig.

Medlemskap

Prisjusteringen vil ikke gjelde for medlemmer som er i bindingstiden og har prisgaranti.

Tromsøbadet vil også, i henhold til punkt 4,6 i vilkårene, justere prisen på medlemskap til dagens gjeldene priser. Dette vil kun gjelde medlemmer som ikke er i bindingstiden.

Tromsøbadet KF er ikke et aksjeselskap, og det vil ikke bli tatt ut utbytte. Eventuelle overskudd vil bli investert for å utvide tilbudet til besøkende. Samtidig vil midler også bli anvendt for å sikre at bygningen vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Vedlikehold av et kompleks som Tromsøbadet krever betydelige kostnader, og vi er forpliktet til å opprettholde Tromsøbadet som et langvarig tilbud for samfunnet