Aktuelt

Vedlikeholdsstengt: Dette gjør vi mens bassengene er tomme

Publisert: onsdag 26. juni 2024


Tromsøbadet holder for tiden vedlikeholdsstengt, og dyktige badevakter og driftspersonell ved det populære svømme- og badeanlegget melder om at arbeidet er godt i rute!

– Hverdagen ved Tromsøbadet er annerledes enn den pleier å være, bekrefter daglig leder Siv-Hege Helsing Schrøen. Dedikerte medarbeidere jobber på spreng med å rengjøre og reparere, og det er mye som skal fikses mens bassengene er tomme og man har tilgang til kriker og kroker som normalt er utilgjengelige for vedlikehold.

Vedlikehold 01

ANNERLEDES HVERDAG: Det er mye som skal fikses nå som bassengene er tomme og man har tilgang til områder som ellers er utilgjengelige.

Fem års drift sliter på anlegget
Det er snart fem år siden Tromsøbadet åpnet dørene, og selv om det er et relativt ungt anlegg var det på høy tid å ta fatt på vedlikeholdsarbeid og reparasjoner i både basseng- og velværeavdelingen.

– Fem år med konstant drift og et besøkstall på nærmere 300.000 svømme- og badegjester i året merkes godt, uttaler teknisk sjef Kenneth Woie. Derfor er det også mye som skal gjøres i løpet av de tre knappe ukene som badeanlegget er stengt.

Ved bruk over tid er det stor slitasje på overflatene i anlegget, og mineralfattig vann spiser opp betongfuger som ble lagt i forbindelse med bygging av anlegget i 2019. Noen fuger byttes nå ut med epoxy fugemasse, som har langt bedre holdbarhet.

– Vi gjennomfører en stor hovedrengjøring og vedlikehold av både basseng- og publikumsområder på Tromsøbadet, bekrefter teknisk sjef. Arbeidet inkluderer blant annet service på heve- og senkebroer og bunn, rengjøring av bassengvegger og bunn, utbedring av sementfuger, vedlikehold av badstuer, vedlikehold av utjevningstanker, hovedrengjøring generelt og reparasjon av gulvvarme i resepsjonen.

Derfor er det også lagt en god plan for fremdriften som hver morgen gjennomgås og fordeles mellom Tromsøbadets medarbeidere på Teknisk og Driftspersonell.

Vedlikehold 02

KREVENDE: Arbeidet med vedlikehold av utjevningstanker som befinner seg under selve svømme- og badeanlegget er krevende.

Vedlikehold 03

OMFATTENDE VEDLIKEHOLD: Vedlikeholdsbehovet på Tromsøbadet er stort, men Knut Roger og Stig på Teknisk tar det med godt humør.

Svært kostbart, men høyst nødvendig
– Drifts- og vedlikeholdsarbeidet på Tromsøbadet er svært kostbart, sier daglig leder Siv-Hege Helsing Schrøen. – Hele anlegget er et fuktig miljø, og derfor er vedlikeholdsbehovet mye større enn i et vanlig bygg, fortsetter Schrøen.

– Vi har helt siden åpningen av Tromsøbadet i 2019 vært forberedt på at svømme- og badeanlegget har et omfattende vedlikeholdsbehov. Vi har derfor vært bevisst på at overskuddet fra drift blant annet er ment å skulle dekke kommende kostnader forbundet med renovasjon og vedlikehold. Av samme grunn har styret i Tromsøbadet over tid satt av midler til arbeidet vi visste ville komme, avslutter Schrøen.

Nettoeffekten ved å gjennomføre den pågående vedlikeholdsstengingen er estimert til å beløpe seg til rundt 4 millioner kroner. Fra mandag 8. juli åpnes Tromsøbadet for publikum igjen.

Vedlikehold 04

TIDKREVENDE OG KOSTBART: Idrettsbassenget på Tromsøbadet inneholder hele 4,5 millioner liter vann, og det tar tre uker å tømme bassenget slik at man får utført nødvendig vedlikehold. Kostnaden for å fylle bassenget med vann igjen beløper seg til flere hundre tusen kroner.

OM VEDLIKEHOLDSSTENGING SOMMEREN 2024

  • Sommeren 2024 gjennomføres det et omfattende og viktig vedlikehold av det populære bade- og svømmeanlegget – anlegget er stengt i tre uker i perioden 17. juni – 7. juli.
  • Tromsøbadet åpner igjen mandag 8. juli – med unntak av idrettsbassenget, som gjenåpner i august.