Aktuelt

Viktig å følge med barna i bade- og svømmeanlegget: – Plutselig kan ulykker oppstå

Selv kortvarig uoppmerksomhet kan være nok til at en uønsket situasjon kan oppstå.

Publisert: tirsdag 25. april 2023

– Det er svært viktig at svømmedyktige foresatte følger ekstra godt med barna når de er i bade- og svømmeanlegg, sier kommunikasjonsrådgiver på Tromsøbadet, Oscar Biti Næss.

På Tromsøbadet må barn under 12 år, og andre ikke-svømmedyktige, ha en svømmedyktig person på minst 18 år med seg i badeanlegget.

Det er for å hindre at uklare situasjoner, og i verste fall ulykker, kan oppstå.

– På Tromsøbadet er sikkerhet høyeste prioritet. Derfor må barn under 12 år, og andre ikke-svømmedyktige, ha med seg en svømmedyktig foresatt. Dette for å hindre at uønskede situasjoner oppstår, sier Biti Næss.

Viktig å følge med

På Tromsøbadet er det til enhver tid opplærte ansatte i anlegget som ivaretar sikkerheten til gjestene i bade- og svømmeanlegget.

Badevertene går aktivt rundt i anlegget, har oversikt, samtidig som det aktivt følges med på kameraene i anlegget for å unngå uønskede hendelser. Det jobbes også kontinuerlig med å forbedre sikkerhetsrutinene på Tromsøbadet, og de ansatte går årlig gjennom ulike kurs for å øke kompetansen.

Samtidig er det viktig at foresatte i bade- og svømmeanlegget også holder et godt øye med barn og andre ikke-svømmedyktige under oppholdet.

– Mange av våre besøkende er familier, og vi ser at mange foresatte følger godt med på barna sine i anlegget. Samtidig vet vi at selv kortvarig uoppmerksomhet er nok til at en uønsket situasjon oppstår, og det må vi sammen prøve å unngå, sier Biti Næss.

«All bading og opphold inne på bade- og svømmeanlegget skjer på eget ansvar. All besøk på Tromsøbadet skjer på eget ansvar. Tromsøbadet påtar seg ikke ansvar for person- og materielle skader som måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse eller under utøvelse av aktivitet på Tromsøbadet. Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder for alle besøkende, uavhengig av hensikten til besøket», står det i trivselsreglene.

Trivselsreglene til Tromsøbadet kan leses i sin helhet her.

Svelget vann?

Det er som regel ikke farlig å svelge litt vann, men dersom det blir større mengder kan det føre til komplikasjoner.

– Hvis barnet er våkent og puster når du tar det opp fra vannet så er sannsynligheten svært lav for at det blir noen komplikasjon. Det sparsomme som finnes av litteratur på området viser at de ganske få som utvikler sekundær drukning etter et tilnærmet symptomfritt intervall gjør det i løpet av de første fire timene, skriver dykkerlege Jan Risberg i denne artikkelen.

– Sekundær drukning er hyppig tema i mediene, men en svært sjelden tilstand. Du skal altså være svært uheldig om ditt barn får en slik komplikasjon.

Samtidig er ikke sekundær drukning noe som skal undervurderes, og kan være svært alvorlig om det oppstår.

– I de tilfellene hvor vann har kommet i lungene så kan man i timene etter drukningsulykken utvikle "lungeødem", skriver han.

Videre vil lungeødem kunne oppstå, og det blir vanskelig å få tilstrekkelig oksygen i blodet. Over tid kan betennelsesreaksjonen bli så omfattende at man får uttalt lungesvikt og må få pustehjelp med respirator, forklarer han.

Du kan lese mer om sekundær drukning her.