Fasiliteter

Malstrømmen

Malstrømmen er en del av bølgebassenget. Denne delen av bassenget er 1,1 meter dypt, og vanntemperaturen ligger på herlige 31 grader.