Forespørsel bassengleie

for eksempel navn på forening eller lag

Kontaktinformasjon

Hvem skal motta informasjon rundt bassengleie.

Fyll ut ønsket type basseng, ukedag, i tillegg til start- og sluttklokkeslett for bassengleien. Nederst finner du en oversikt over våre priser. Dersom du ønsker å leie hev/senk delen av idrettsbassenget, oppgir gjerne ønsket dybde (0-2 m)

Priser 2023

Bassengflate/ressurserKategori 1
per 60. min
Kategori 2
per 60. min
Helsebasseng kr 1854kr 1545
1/2 idrettsbasseng
(25*25 meter)
kr 2575kr 1391
1/4 idrettsbasseng
(12,5*25 meter)
kr 1288kr 695
50-meters bane
idrettsbasseng
kr 515kr 278
25- meters bane
idrettsbasseng
kr 258kr 139
Velværeavdeling på forespørsel på forespørsel
Instruktør/badevert kr 650kr 500

Unntatte dager & annen viktig informasjon

Tromsøbadet vil holde åpent 7 dager i uken gjennom hele året. Det er kun 4 dager hvor vi holder lukket: 1. januar, 17. mai, 24. og 25. desember. Det er ikke mulig å leie basseng på disse dager.

Tromsøbadet følger Tromsø kommune sin skolerute.
Informer oss gjerne om alt som er viktig for bassengtimen (for eksempel ikke svømmedyktige deltakere, utstyr som er viktig for dere)

Sikkerhetsansvarlig

Dersom leietaker leier bassengtid uten badevakt fra Tromsøbadet, skal det ved avtaleinngåelse utnevnes en sikkerhetsansvarlig. 

Avtalen forutsetter framleggelse av gyldige sikkerhetskvalifikasjoner, som godkjent kurs i livredning og gyldig livredningstest av den sikkerhetsansvarlige.

Sikkerhetsansvarlig har også ansvaret for å påse at instruktører, trenere og tilsynsvakter har oppdaterte og gyldig sikkerhets-kvalifikasjoner som godkjent kurs i livredning og førstehjelp, samt gyldig livredningstest.

Sikkerhetsansvarlig plikter å sette seg inn i, og videreformidle til egen gruppe, om badets alarmplan og evakueringsplan. Videre plikter sikkerhetsansvarlig å sette seg inn i de til enhver tid gjeldene baderegler ved Tromsøbadet og påse at disse følges av gruppen.

Ved manglende kompetanse er det mulig å kjøpe kurs av Tromsøbadet. 

Fakturering

Leien faktureres etterskuddsvis. Fakturagebyr kr 75,- tilkommer per utsendte faktura. Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Navn på fakturamottaker
Oppgir gjerne referansenummer fakturaen skal merkes med.