Tromsøbadet KF

Tromsøbadet KF er et kommunalt foretak som skal skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad på en forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler.

Tromsøbadet KF skal gi et godt og attraktivt tilbud til flere brukergrupper, herunder:

 • Lovpålagt skoleundervisning til skoleelever
 • Svømmeidretter samt klatring
 • Funksjonshemmede- rehabilitering
 • Kommunens og regionens innbyggere
 • Tilreisende- reiseliv

Badeanlegget, som skal driftes av Tromsbadet KF, skal bidra til en bedre allmenn folkehelse og fremme Tromsø som idrettsby, være en attraktiv møteplass for byens befolkning og tilreisende, og fremme bolyst og trivsel i Tromsø.

Organisasjonskart3

Tromsøbadet KF har ila 2019 gått fra 3 til 86 ansatte, og har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

Innen utgangen av 2019 jobbet totalt 19 personer i 100% stillinger, 25 personer i mindre stillinger, totalt 27,3 årsverk.
I tillegg til 42 personer på timesbasis som vikar ved behov. Av disse er 38 menn og 48 kvinner.
Ledelsen i Tromsøbadet består av
Daglig leder Siv-Hege H. Schrøen
siv@tromsobadet.no
tel: 95245034

Teknisk sjef Thor-Otto Iversen
thor@tromsobadet.no
Tel: 909 14 464

Leder badedrift Tommy Guttormsen
tommy@tromsobadet.no
Tel: 971 20 356

Leder salg og marked Inga Reker
inga@tromsobadet.no
Tel: 91910846

IMG 6694

Styremedlemmer i Tromsøbadet KF

 • Styreleder Andreas Willumsen
 • Nestleder Marianne Abeler
 • Styremedlem Stein Vidar Loftås
 • Styremedlem Sylvi Ofstad
 • Styremedlem Sebastian Hansen Henriksen
 • Styremedlem Åsne Øysteindotter Høgetveit
 • Ansatterepresentant Tommy Guttormsen

Møtekalender 2020:

14. februar
12. mars
30. mars
25.mai

14. august
05. oktober
26. novemberSakspapirer:

Innkalling til styremøte 2020 02 14
Innkalling styremøte 2020 03 30
Innkalling styremøte 2020 05 25
Innkalling styremøte 2020 08 14
Innkalling styremøte 2020 10 05Årsrapport 2019 Tromsøbadet KF

Tromsøbadet Årsrapport 2019

Tromsøbadet Årsrapport 2019 S