Tromsøbadet KF

Tromsøbadet KF er et kommunalt foretak som skal skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad på en forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler.

Tromsøbadet KF skal gi et godt og attraktivt tilbud til flere brukergrupper, herunder:

 • Lovpålagt skoleundervisning til skoleelever
 • Svømmeidretter samt klatring
 • Funksjonshemmede- rehabilitering
 • Kommunens og regionens innbyggere
 • Tilreisende- reiseliv

Badeanlegget, som skal driftes av Tromsbadet KF, skal bidra til en bedre allmenn folkehelse og fremme Tromsø som idrettsby, være en attraktiv møteplass for byens befolkning og tilreisende, og fremme bolyst og trivsel i Tromsø.

Nyttorgkart

Tromsøbadet er en del av Tromsø kommune, hvor øverste organ er kommunestyret.
Tromsøbadet KF har eget styre med totalt 7 medlemmer hvor én er ansattrepresentant.
Det jobber ca 90 personer på Tromsøbadet i ulike stillinger.
Totalt 35 årsverk.

Kontaktinformasjon administrasjon Tromsøbadet KF:

Daglig leder
Siv-Hege H. Schrøen
siv@tromsobadet.no
tel: 952 45 034

Teknisk sjef
Kenneth Woie
kenneth@tromsobadet.no
Tel: 900 165 94

Kommunikasjons- og markedssjef
Solfrid Kallbekken
solfrid@tromsobadet.no
Tel: 950 55 440

Driftssjef
Lars Hagerup
Lars.hagerup@tromsobadet.no
Tel: 991 51 527

Kommunikasjons- og markedssjef
Oscar Henrik Biti Næss (I permisjon)
oscar.biti.naess@tromsobadet.no
Tel:

Buendia IMG 1871

Styremedlemmer i Tromsøbadet KF:

 • Styreleder Andreas Willumsen
 • Nestleder Marianne Abeler
 • Styremedlem Stein Vidar Loftås
 • Styremedlem Sylvi Ofstad
 • Styremedlem Sebastian Hansen Henriksen
 • Styremedlem Åsne Øysteinsdotter Høgetveit
 • Ansattrepresentant Håkon Arntsen

Møtekalender 2. halvår 2024:

17. September
18. Oktober
16. Desember


Sakspapirer:

2024:
Innkalling styremøte 2024 02 19
Innkalling styremøte 2024 04 02
Innkalling styremøte 2024 05 28

2023:
Innkalling styremøte 2023 02 20
Innkalling styremøte 2023 03 27
Innkalling styremøte 2023 05 31
Innkalling styremøte 2023 09 15
Innkalling styremøte 2023 11 03

2022:
Innkalling styremøte 2022 02 21
Innkalling styremøte 2022 03 30
Innkalling styremøte 2022 05 30

Innkalling styremøte 2022 11 21

2021:

Innkalling styremøte 2021 02 15
Innkalling styremøte 2021 03 26
Innkalling styremøte 2021 08 30
Innkalling styremøte 2021 09 27

Innkalling styremøte 2021 11 22

2020:

Innkalling styremøte 2020 02 14
Innkalling styremøte 2020 03 30
Innkalling styremøte 2020 05 25
Innkalling styremøte 2020 08 14
Innkalling styremøte 2020 10 05
Innkalling styremøte 2020 11 26

Årsrapporter:

Tromsøbadet Årsrapport 2019

Tromsøbadet Årsrapport 2020

Tromsøbadet Årsrapport 2021

Tromsøbadet Årsrapport 2022

Tromsøbadet Årsrapport 2023