Tromsøbadet KF

Tromsøbadet KF er et kommunalt foretak som skal skal drifte, videreutvikle og vedlikeholde et helårs folkebad på en forretningsmessig forsvarlig måte og i henhold til forutsetninger for tildeling av statlige spillemidler.

Tromsøbadet KF skal gi et godt og attraktivt tilbud til flere brukergrupper, herunder:

 • Lovpålagt skoleundervisning til skoleelever
 • Svømmeidretter samt klatring
 • Funksjonshemmede- rehabilitering
 • Kommunens og regionens innbyggere
 • Tilreisende- reiseliv

Badeanlegget, som skal driftes av Tromsbadet KF, skal bidra til en bedre allmenn folkehelse og fremme Tromsø som idrettsby, være en attraktiv møteplass for byens befolkning og tilreisende, og fremme bolyst og trivsel i Tromsø.

Organisasjonskart endret 20 mai salg service

Tromsøbadet er en del av Tromsø kommune, hvor øverste organ er kommunestyret.
Tromsøbadet KF har eget styre med totalt 7 medlemmer hvor én er ansatterepresentant.
Det jobber ca 90 personer på Tromsøbadet i ulike stillinger.
Totalt 35 årsverk.

Kontaktinformasjon administrasjon Tromsøbadet KF:

Daglig leder
Siv-Hege H. Schrøen
siv@tromsobadet.no
tel: 95245034

Teknisk sjef
Kenneth Woie
kenneth@tromsobadet.no
Tel: 900 165 94

Leder badedrift
Tommy Guttormsen
tommy@tromsobadet.no
Tel: 971 20 356

Leder salg og marked
Inga Reker
inga@tromsobadet.no
Tel: 91910846

IMG 0012

Innkalling til styremøte 2021 11 22Styremedlemmer i Tromsøbadet KF:

 • Styreleder Andreas Willumsen
 • Nestleder Marianne Abeler
 • Styremedlem Stein Vidar Loftås
 • Styremedlem Sylvi Ofstad
 • Styremedlem Sebastian Hansen Henriksen
 • Styremedlem Åsne Øysteinsdotter Høgetveit
 • Ansattrepresentant Håkon Arntsen

Møtekalender 1. halvår 2022:

21. februar
30. mars
18. mai

Sakspapirer:

2021:

Innkalling styremøte 2021 02 15
Innkalling styremøte 2021 03 26
Innkalling styremøte 2021 08 30
Innkalling styremøte 2021 09 27

Innkalling styremøte 2021 11 22


2020:

Innkalling styremøte 2020 02 14
Innkalling styremøte 2020 03 30
Innkalling styremøte 2020 05 25
Innkalling styremøte 2020 08 14
Innkalling styremøte 2020 10 05
Innkalling styremøte 2020 11 26Årsrapporter:

Tromsøbadet Årsrapport 2019
Tromsøbadet Årsrapport 2020