Våre hjertesaker

Hvert år deler Tromsøbadet ut gratis badebilletter til våre hjertesaker.

Tidligere har vi utdelt badebilletter til ulike veldedige organisasjoner, skoleklasser og idrettslag. Vi ønsker nå å tilrettelegge for at flere kan få denne muligheten, og oppfordrer, foreninger, stiftelser, idrettslag mfl. til å søke.

Tromsøbadet skal bidra til:

  • Bedre folkehelse
  • At Tromsø blir en bedre by å bo i
  • At Tromsø blir en bedre by å besøke

Våre hjertesaker:

Tromsøbadet ønsker å bidra med gratis badebilletter til ulike formål:

Prosjekter som er tuftet på dugnadsvilje, og som bidrar til å gjøre hverdagen for barn og unge i Tromsø bedre. Dette kan også være ifbm lotterier ol.

Ideelle organisasjoner som jobber for sosiale formål.

(navn stiftelse/organisasjon/forening)
f.eks 112233

Kontaktinformasjon

Tildeling og søknadsfrist

Tromsøbadet vil dele ut gratis badebilletter to ganger i året, i midten av november, og i midten av mai. Billettene som deles ut har i utgangspunktet en gyldighet på et halvt år.

Søknadsfristene er 1. oktober og 1. mai. Dersom en søker 1. oktober, behandles søknaden 1. april.

Dersom du har spørsmål knyttet til våre hjertesaker, kan du sende en e-post til info@tromsobade.no.