Våre hjertesaker

Hvert år deler Tromsøbadet ut gratis badebilletter til våre hjertesaker.

Tidligere har vi utdelt badebilletter til ulike veldedige organisasjoner, skoleklasser og idrettslag. Vi ønsker nå å tilrettelegge for at flere kan få denne muligheten, og oppfordrer, foreninger, stiftelser, idrettslag mfl. til å søke.

Tromsøbadet skal bidra til:

  • Bedre folkehelse
  • At Tromsø blir en bedre by å bo i
  • At Tromsø blir en bedre by å besøke

Våre hjertesaker:

Tromsøbadet ønsker å bidra med gratis badebilletter til ulike formål:

Prosjekter som er tuftet på dugnadsvilje, og som bidrar til å gjøre hverdagen for barn og unge i Tromsø bedre. Dette kan også være ifbm lotterier ol.

Ideelle organisasjoner som jobber for sosiale formål.

(navn stiftelse/organisasjon/forening)
f.eks 112233

Kontaktinformasjon

Tildeling og søknadsfrist

Tromsøbadet vil dele ut gratis badebilletter to ganger i året, i midten av november, og i midten av mai. Billettene som deles ut har i utgangspunktet en gyldighet på et halvt år.

Vi deler ut premier to ganger i året. 1. november og 1. mai.
Søknadsfrister er 1. oktober og 1. april

Dersom du har spørsmål knyttet til våre hjertesaker, kan du sende en e-post til info@tromsobade.no.